NOTÍCIES

El CEESCA s'incorpora al facebook: busqueu-lo a Centre d'Estudis Cadaquesencs.

 

 - A la pàgina 56 del número 117 de sa revista SÀPIENS hi trobareu l'article "Anys de guerra a Cadaqués" on es fa esment de la voluntat del CEESCA de la recuperació documental i física de l'edificació.
  
- Consulteu ses activitats programades a Cadaqués al llarg de l'any a l'apartat Agenda de sa web www.visitcadaques.org
  
- CEESCA és membre de sa Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CEPC) que agrupa més d’un centenar d’entitats que procedeixen de tots es territoris de parla catalana. Ses activitats que realitzen són, moltes d’elles, similars a ses que té com objectiu es nostro centre. Podeu visitar es seu lloc web clicant aquí: http://www.ccepc.org/
  
- PreservCAT, l'associació per sa preservació des recursos naturals i patrimoni cultural de Catalunya, ja disposa de blog. Visiteu-lo a:  http://preservcat.blogspot.com.es/
  
- Podeu consultar a sa següent web www.festes.org/articles.php?id=1009 l'article de Manel Carrera sobre sa festivitat de Sant Sebastià (amb informacions de Firmo Ferrer i Dionís Baró).
  
- Ja ha sortit a la venda es llibre "Mots i dites que es deien a Cadaqués" de Firmo Ferrer i Casadevall. Molt recomenable!
 
 Hem rebut sa proposta de sa Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (de la qual CEESCA en forma part) i de l’Institut Ramon Muntaner, de facilitar a tots es socis i sòcies des centres d’estudis es nou carnet cultural Recercat. L’objectiu d’aquest carnet és crear un element que ens identifiqui com a col•lectiu i que sigui una eina a través de la qual oferir avantatges en diferents àmbits, principalment vinculats as món de la cultura.

 

Podeu consultar ses avantatges a l’enllaç http://www.sre.urv.es/proves/rmuntaner/html/recercat_carnet/index/index.html, que vos condueix a la guia de descomptes que actualitzaran regularment. Per poder accedir as descomptes només caldrà presentar es Carnet Recercat. Ses organitzadors ens certifiquen que el nom del titular des carnet no s’utilitzarà per cap tipus d’oferta i es regirà per ses normes legals de confidencialitat de dades.

 
Vos agrairem que ens comuniqueu si voleu, o no, disposar d’aquest carnet reenviant-nos es correu electrònic que s'ha fet arribar as socis i sòcies.  
 
- Consulteu es posicionament del CEESCA respecte s'aprovació inicial del PRUG de l'àrea marítima del Parc Natural de Cap de Creus:
PRUG CEESCA PRUG CEESCA [41 Kb]

MISSIÓ DEL CEESCA

MISSIÓ DEL CEESCA - CEESCA
Es dissabte dia 31 de juliol de 2010, a les 19h a la Sala Art i Joia de Cadaqués es va constituir el Centre d'Estudis Cadaquesencs (CEESCA) i es van aprovar es seus estatuts.Sa missió de l’entitat és
protegir i potenciar es valor del Patrimoni Històric, Cultural, Artístic i Natural de Cadaqués i es seu entorn, mantenint la parla cadaquesenca com un des seus valors més preuats”. Amb aquesta finalitat l’associació estableix es següents fins:
  1. Fomentar la protecció del Patrimoni Històric, Cultural, Artístic i Natural, divulgant es seu coneixement i es seu valor històric, ecològic i documental. Impulsar sa seu restauració o conservació així com registrar, inventariar i catalogar tot el que forma part d’aquest patrimoni, amb subjecció a la normativa vigent i a ses directrius emanades des ses organismes competents. 
  1. Mantenir la parla cadaquesenca, buscant la implicació des mestres, alumnes i també persones adultes, conservant es noms d’objectes, eines i atres coses tal i com les anomenaven es nostros avantpassats.
  1. Vetllar perquè la Vila tingui fàcil accés as coneixement i a ses tecnologies de la comunicació.
  1. Col·laborar i signar convenis amb centres d’estudis, persones i institucions públiques o privades de la Vila, de ses comarques veïnes, de Catalunya, de l'Estat i d'arreu del món.
  1. Crear comissions cíviques i grups de treball per estudiar, defensar o promoure es seus objectius
  1. Organitzar o promoure la realització de jornades, seminaris, congressos, fòrums, debats, exposicions o excursions i rutes que facilitin es coneixement i la comunicació
  1. Instituir premis, beques i ajudes
  1. Editar llibres, publicacions i recursos audiovisuals que ajudin a fer difusió de ses activitats de l’entitat
  1. Endegar qualsevol altra activitat que, a més de ses assenyalades amb anterioritat, sigui propícia a sa consecució des fins de l’entitat. 

COMISSIONS DE TREBALL

 

1-Recuperació de la Torre de les Creus: La Torre de les Creus és una de ses icones de Cadaqués. Sa seu presència havia presidit la silueta del poble fins no fa gaire anys. La Torre de les Creus va ser durant segles sa construcció civil més important del poble, i donava tremp as conjunt característic de Cadaqués emblematitzat per la iglesi. Avui, amagada entre es pins, assetjada per ses habitatges de l’entorn, s’esllangueix sense que se n’hagi sabut trobar un ús. El CEESCA s’ha proposat retornar aquesta icona històrica al poble, com a símbol de l’inici de la recuperació des patrimoni i de la memòria cadaquesencs, per tal que esdevingui la seu d’activitats socials i culturals.

2-Parla cadaquesenca

3-Recerca de documentació: Sa Comissió de recerca de documentació realitzarà un registre i un inventari i catalogació de documents escrits, fotogràfics i audiovisuals que ens permetin conèixer el conjunt des patrimoni històric, cultural, artístic i natural de Cadaqués. Es projecte pretén ampliar es coneixements sobre el patrimoni i permeti endegar qualsevol recerca que es vulgui efectuar en el present i en el futur.

4-Oratori de Sant Pius V

Ses comissions de treball estan obertes a la participació des socis i sòcies de l'entitat.

 

 

FOLLETÓ ORATORI SANT PIUS V

FOLLETÓ ORATORI SANT PIUS V - CEESCA

FOLLETÓ TROBADA TORRE DE LES CREUS

FOLLETÓ TROBADA TORRE DE LES CREUS - CEESCA
CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA

CEESCA